Historia Taxi

Rozwój tego rodzaju komunikacji publicznej był typowy dla wszystkich miast na świecie oraz w Europie. Pierwsze auto świadczące tego typu usługi pojawiło się na ulicach Budapesztu w 1895 roku. Pierwszą firmę, która trudniła się wykorzystywaniem samochodów do pracy przewozowej była Królewska Węgierska Poczta.

Bardzo szybko pojawili się posiadacze samochodów, którzy za pewną opłatą umożliwiali wynajem samochodu bądź przewóz zainteresowanych ludzi. Tą karierę rozpoczęły taksówki budapeszteńskie.

Aby móc być taksówkarzem należało przejść przez odpowiednie egzaminy. Sprawdzały one umiejętność przepisów ruchu drogowego oraz topografii danego miasta. Jeśli chodzi o auto, musiało ono spełniać odpowiednie wymogi – musiało być bezpiecznym oraz estetycznym środkiem transportu, które nie emitowało zbytniego hałasu oraz spalin. Znaczącą osobą w rozwoju sieci taksówek jest Sam Haltenberger. To on zwrócił się do władz miasta o możliwość koordynowania pracy dwustu taksówek w imieniu Węgierskiego Towarzystwa Automobilistów. Natomiast w 1915 roku ilość tych pojazdów wzrosła do trzystu pięćdziesięciu. W tym również roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość zamawiania taksówek przez telefon.

Podczas pierwszej wojny światowej zmniejszyło się wykorzystywanie taksówek. Jeśli chodzi o Budapeszt, w roku 1918 poruszały się tylko 2 taksówki.

Dzięki staraniom Sama Haltenbergera usługi te z czasem zaczęły się odradzać. Ta sama osoba w 1922 roku wpadła na pomysł zmiany budowy taksówek. Dzięki temu ceny przejazdów zmalały o dwadzieścia procent. Ten rodzaj taksówek w Budapeszcie był wykorzystywany do lat 60.

 

 

Co było pierwsze – taksówka czy samochód?

Jak się okazuje – taksówka… Już w starożytnym Rzymie kwitły płatne usługi transportowe, stamtąd też pochodzi najstarszy znany taksometr na świecie – pomysłowe urządzenie przymocowane do osi wozu, które wraz z jej obrotem wypuszczało do pojemnika małe kulki. Liczba kulek wyznaczała opłatę, jaką musiał uiścić klient.

W XII wieku prawo do pobierania opłaty za kursy otrzymali na mocy Royal Charter londyńscy watermen – przewoźnicy i posiadacze małych łodzi.

Na początku siedemnastego stulecia konne powozy do wynajęcia – tak zwane hackney carriage – kursowały na zachodzie Europy. Zapisy mówią o czterokołowych pojazdach kursujących po Londynie, pojawiły się już  przy okazji ostatniej wyprawy sir Waltera Raleigha, a w 1635 roku w Londynie ogłoszono Hackney Carriage Act – pierwszą ustawę regulującą ilość (50) oraz  funkcjonowanie pierwowzorów współczesnych taksówek, rozszerzoną w 1679 o regulacje dotyczące pojazdów i koni (pojazdy miały mierzyć dziesięć stóp [około 304 centymetrów] długości, konie nie mogły być niższe niż 14 dłoni [około 142 centymetrów]).W 1694 roku Cromwell powiększył liczbę licencji dla Londynu do 250.

 

Pierwsze udokumentowane przedsiębiorstwo

założył w 1640 roku w Paryżu Nicolas Sauvage – oferował małe, dwukołowe powozy zwane od miejsca postoju fiakrami (termin ten do dziś używany jest w odniesieniu do takich pojazdów).  W XVIII i XIX wieku usługi stały się powszechniejsze i precyzyjnie uregulowane (zachowały się na przykład rozkłady i cenniki).

Nasze numery:

 

+48 666-952-109